• Foto

  Karen de Bie

  Karen de Bie (1966) heeft gestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar studie heeft zij gewerkt als (buiten)griffier resp. Gerechtssecretaris  bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam.

  Vanaf augustus 1996 is Karen advocaat. Haar cliëntenbestand bestaat uit werkgevers en werknemers in de private - en publieke sector (bijvoorbeeld: ziekenhuizen, universiteiten, rechterlijke macht, gemeentes, provincies, rijk, onderwijs, politie en bandweer). Daarnaast treedt zij op voor uitkeringsgerechtigden die problemen hebben met een uitkering van UWV.

  Karen heeft bij de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • ambtenarenrecht
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht (werknemersverzekeringen)

  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied te halen.

  Karen is lid van de specialistenverenigingen ‘Ambtenaar & Recht’ (A&R), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Naast haar werk als advocaat heeft zij regelmatig onderwijs gegeven op het gebied van het bestuurs(proces)recht en ambtenarenrecht.

  Contact
     020 – 51 50 258 (rechtstreeks)
    kdebie@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel