Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van werknemers die bij de overheid in dienst zijn. De rechtspositie van de ambtenaar moet bij of krachtens de wet geregeld zijn. Steeds vaker wordt deze wettelijke regeling een ‘CAO’ genoemd. De regels die betrekking hebben op de rechtsbescherming en procedures zijn hoofdzakelijk geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De ambtenaar neemt ten opzichte van de ‘normale’ werknemer een bijzondere positie in en dat vereist dan ook specifieke kennis en ervaring van de advocaat die de ambtenaar, dan wel overheidswerkgever, bijstaat.

Bij Oudezijds Advocaten kunt u terecht als u een probleem hebt op het gebied van:

  • Aanstelling
  • Functiewaardering, inschaling en beloning
  • Integriteit
  • Ziekte- en verlof
  • Reorganisatie
  • Disciplinaire straffen
  • Schorsing en ontslag
  • Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (vervroegd) pensioen
  • Het opstellen van individuele vaststellingsovereenkomsten en begeleiding/ondersteuning bij een mediation

Let op: Als u het niet met een besluit van uw werkgever eens bent, gelden er (korte) termijnen om daartegen te kunnen protesteren. Wacht dus niet te lang en neem bij twijfel altijd contact op!Advocaten

meer informatie

Karen de Bie

   020 – 51 50 258 (rechtstreeks)
   kdebie@oudezijdsadvocaten.nl
meer informatie