Tarieven

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen voldoet aan de voorwaarden van de Wet op de Rechtsbijstand, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat u de advocaat voor zijn/haar werkzaamheden geen uurtarief maar een eigen bijdrage verschuldigd bent. Oudezijds Advocaten staat cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand graag bij. Om te zien of u in aanmerking komt voor deze vorm van rechtsbijstand kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Na afloop van de behandeling van uw zaak vindt altijd een toets plaats door de Raad voor Rechtsbijstand of de verleende toevoeging van de advocaat wel terecht was. Indien u bijvoorbeeld een groot bedrag toegekend wordt als gevolg van een procedure of als gevolg van onderhandelingen dan kan het zijn dat u achteraf niet meer in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand en u uw advocaat alsnog met terugwerkende kracht per uur moet betalen. Tijdens het eerste gesprek met ons kantoor wordt hier uitleg over gegeven.

Uurtarief

Cliënten die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, worden bijgestaan op basis van het door de advocaat te hanteren uurtarief, dat vooraf wordt besproken.

Overige Kosten

Naast de hier genoemde kosten kunnen nog andere kosten in rekening gebracht worden, waaronder de volgende kosten.
Bij het starten van een gerechtelijke procedure kunnen door het gerecht kosten in rekening gebracht worden, het zgn. griffierecht, om de zaak in behandeling te nemen. Ook kunnen kosten gemaakt worden voor het opvragen van voor de behandeling van de zaak noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld medische informatie of uittreksels (GBA, Kamer van Koophandel).

Als u de procedure wint kunt u in bepaalde gevallen een deel van de door u betaalde kosten vergoed krijgen. Als u de procedures verliest kunt in bepaalde procedures veroordeeld worden tot betaling van (een deel van) de kosten van de wederpartij. Deze kosten vallen niet onder de gefinancierde rechtsbijstand.